سلام


فکر می کنم یه احساس کمال گرایی دارم که بعد از یه مدت که از انتشار یه پست می گذره احساس می کنم مطلب سبکی نوشتم به خاطر همین وسواس اکثر پستام رو پاک کردم.